Organizácia zodpovednosti výrobcov

Kontaktovať
wlt_thumbnail-1003

Zabezpečujeme kolektívne plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch pre všetky kategórie elektrozariadení, obaly a neobalové výrobky a batérie a akumulátory, organizácia zodpovednosti výrobcov, zákon o odpadoch, elektroodpad, odpad z obalov, odpad z batérií a akumulátorov, recyklačné poplatky, elektrozariadenia, obaly, neobaly, neobalové výrobky.