Šport

Naľli sme 1 výsledkov hľadaniawlt_thumbnail-4461

ZAMART s.r.o.

Vykonávame povinnú ročnú kontrolu športového náradia, ihrísk, telocviční /Nariadenie vlády 349/2010 Z.z/ a povinnú ročnú kontrolu detských ihrísk /STN EN 1176-7/ kontrola – revízia